{literal}
Автор / Буни Камик

Революция за напреднали

21 април 2018 в 12:1125180
Тази поредица от текстове не зове за насилие или закононарушения. Революцията, за която пиша, е вътрешно преживяване. Ще ми се да има...

Завръщане към селото е завръщане към себе си

14 април 2018 в 11:1953160
Съвършен изкусител е градът - особено големият! С вариации от форми, цветове, светлини, светлосенки, шумове, тълпи, вълнения, движения и...

Строителството с естествени материали е личностно израстване

04 март 2018 в 09:2371350
Архитект Георги Георгиев* има над 20-годишен опит в областта на строителството с естествени материали, набиращо скорост и у нас. Автор е на...

Когато утайката вземе връх

22 януари 2018 в 17:0267971
На 11.01., когато българското председателство бе тържествено открито, кореспондентът на първи канал на немската държавна телевизия ARD Тил...

Go West! (Иди на запад!)

04 ноември 2017 в 07:2443441
Трънско вероятно е първата българска община, активно търсеща – и подбираща… - нови заселници. В ерата на интернет граничният край предлага...

Трън – новият зелен авангард

10 октомври 2017 в 14:39338022
Неотдавна в Трънско ораторстваха редица експерти по икономическо развитие. Идваха предимно по заръка на кандидат-инвеститор в проект за...