Автор / Лени Рафаилова

Свещи с имена

27 април 2019 в 14:4946860
- Ти, какво??! Какво си..., какво??! Господи, Боже мой! Шегуваш се, нали?Девойката клати отрицателно глава. Лицето й е червено от напрежение и...