Законопроектът за дюните не се хареса на еколозите


09 януари 2013 в 18:43 | 1245 |0
Разораните дюни в Несебър, които станаха повод за проверки на всички продажби на държавни гори. Снимка: БГНЕС
Разораните дюни в Несебър, които станаха повод за проверки на всички продажби на държавни гори. Снимка: БГНЕС

Подготвените от трите ресорни министерства законови поправки по повод последния скандал с дюните в Несебър не решават проблема със застрояването на пясъчните дюни и не отразяват всички предложения на природозащитните организации. Това коментираха екогрупата „За да остане природа в България“ днес, след като бе публикуван списъкът законопроекти, предложен от министерствата на регионалното развитие, на земеделието и на околната среда.

От предложенията на екозащитниците в поправките, написани от ведомствата, е включено само изискването всички общински Общи устройствени планове (ОУП) да са публични. Активистите настояха за такова правило, тъй като в случая с Несебър например, те от години искат достъп до действащия план, за да се знае къде новите строежи нарушават планираните параметри, но общината отказва да го публикува.

Не са приети обаче предложенията да могат да се обжалват ОУП, Подробните устройствени планове (ПУП), както и на строителните разрешения, посочиха от екоорганизациите. Това също е основен проблем в българския Закон за устройство на територията, смятат те. Този проблем се прояви преди няколко години, когато природозащитниците атакуваха новия ОУП на община Царево, който предвижда застрояване на няколко хиляди дка. по южното Черноморие в границите на природен парк „Странджа“. Първоначално с мотив правилото в ЗУТ Върховният административен съд отказа да образува делото. По-късно все пак съдът даде ход на процеса на основание Орхуската конвенция (конвенцията за достъпа на гражданите до информация и правосъдие в областта на околната среда), която е по-висш нормативен акт от националния закон.

Предложението на МРРБ е да могат да се обжалват ПУП-овете, но не и строителното разрешение, и то само когато имотът е в защитена територия или защитена зона от екомрежата “Натура 2000“.

В текстовете на земеделското министерство се предлага да се спре преобразуването, продажбата и застрояването на терени от държавния горския фонд с пясъчни дюни, когато терените са в защитената територия или зона, както и в зоните А и Б на Черноморското крайбрежие (т.е. на 2 километра от морския бряг). Ведомството обаче не е включило предложението да се забрани напълно продажбата на държавни гори, попадащи в „Натура“, посочиха екоорганизациите.

Като най-“скандално“ те определиха предложението да се защитят от строителство и продажба дюните в зона „Б“ (което бе обявено още в петък от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова). Според активистите, това би създало противоречие, тъй като според тяхното тълкувание, по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, всички дюни са в зона „А“ (зоната с режим на особена устройствена защита), независимо дали са на 100 метра от морето или повече.

В отговор, от министерството на Лиляна Павлова защитиха предложението. „Не сме съгласни с определянето като скандално на предложението на МРРБ, дюни да има и в зона "Б" по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Целта на този текст е не да „влоши защитата на дюните“, както посочват експертите на коалицията. Считаме, че, напротив, с предложената промяна се увеличава степента и зоната на защита на това специфично природно образувание“.

МРРБ припомни, че тепърва ще се прецизират текстовете на поправките. До 15 януари трите министерства ще приемат коментари по тях. После те ще бъдат подложени на обществена дискусия и едва тогава ще бъдат внесени за гласуване в кабинета и парламента, уточниха оттам.

 Законовите мерки, предложени от трите министерства

 - ОУП да се публикуват още в проект от общините, а след като бъдат одобрени, да се качват на сайтовете на общините и МРРБ

- Екоорганизациите изрично се конституират като заинтересована страна при обжалването на ПУП-овете и техните изменения

- Не се допуска право на строеж, изключване от горския фонд или продажба за онези терени с пясъчни дюни, които попадат в зона А и Б на Черноморието, в защитена територия или защитена зона (Допускат се обаче изключения – за обекти от национално или регионално значение, както и общинските обекти от първостепенно значение)

- Спират се всички текущи процедури по преобразуване на терени, където по данни на екоминистерството има дюни, както и по продажби. Спират се и конкретно продажбите на държавни гори по индивидуални заявления, както и процедурите за придобиване на право на строеж по такива.

- Спират се всички недовършени процедурите по преотреждане на държавни земеделски земи за други цели. За завършени се смятат процедурите с прието решение за преотреждане от областна комисия по земеделие и Комисията за земеделските земи на министерството.

- Държавните и общински дюни са публична собственост и не могат да се актуват като частна, т.е. да се продават и заменят.

- Всички защитените зони по Черноморието, в които има дюни, трябва да бъдат обявени със заповеди на екоминистъра в рамките на 1 година след влизането на промените в сила (за останалите срокът е до 6 години след одобряването им от Министерския съвет – т.е. основно през тази година и 2014 г., тъй като основните списъци със защитени зони бяха приети през 2007 и 2008 г.; това ще удължи обаче значително срока за някои спорни зони, които още не са приети от МС – като двете зони, ограждащи национален парк „Рила“, в които има няколко проекта за ски-курорти)

- Оценка за кумулативния ефект (т.е. за превенция на претоварване) на строежи в защитените зони ще се прави според специална методика, одобрена от екоминистъра. (Срок за изработване на тази методика обаче не се предвижда)

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !