ЕЦБ: Потенциални странични ефекти от разхлабената парична и лихвена политика

OFFNews
20 ноември 2019 в 17:27 | 1375 |0

Ниските лихвени проценти насърчиха прекомерното поемане на риск от инвестиционни фондове и застрахователи, както и на някои пазари на недвижими имоти, заяви ЕЦБ в своя шестмесечен преглед на финансовата стабилност, публикуван в сряда.

Признаците за неправилно ценообразуване на активите предполагат потенциал за бъдещи корекции, като банките допълнително се опитаха да усилят устойчивостта, но без особен напредък, добави ЕЦБ. 

"Докато средата на ниски лихвени проценти подкрепя цялостната икономика, ние също така отбелязваме увеличаване на поемането на риск, който в средносрочен план може да доведе до предизвикателства за финансовата стабилност", заяви в вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос.

Рисковете за иконимически растеж в глобален мащаб и еврозоната са се увеличили и продължават да създават предизвикателства пред финансовата стабилност за ноември 2019 г. на Европейската централна банка.

Докладът "Преглед на финансовата стабилност" е в основата на предизвикателството, пред което е изправена ЕЦБ, като само два месеца по-рано реши да удвои стимулиращите мерки на фона на отслабващата икономика в еврозоната.

Управителният съвет на банката през септември намали депозитната лихва до ново рекродно отрицателно ниво от -0,5%, като обяви, че от ноември подновява покупките на активи (главно на еврооблигации) за 20 млрд. евро месечно - програмата, известна като "количествени улеснения".

Перспективите за рентабилност на банките от еврозоната се влошиха допълнително, въпреки очакванията за скромно, но продължаващо увеличение на нетните приходи от лихви, такси и комисиони.

Под натиск ще останат отрицателните лихвени проценти и плоски криви на доходност, нетните лихвени маржове на банките.

Стимулиращата политика на ЕЦБ оказва влияние и извън банковия сектор. Като над 70% от облигациите, държани от застрахователи и пенсионни фондове, сега предоставят доходност под 1%, а небанковите инвестиции в дългови книжа с отрицателна доходност са над два пъти повече в сравнение с миналия декември.

"В това отношение тенденцията на застрахователите да търсят по-висока доходност в по-рискови и по-малко ликвидни ценни книжа изисква непрекъснат и строг мониторинг", предупреди ЕЦБ в последния си доклад за финансовата стабилност.

Очаква се възвръщаемостта на собствения капитал на банките от еврозоната да се сблъска с по-нататъшен натиск както от по-слабите икономически перспективи, така и от трайните неефективни разходи и свръхкапацитет.

Въпреки това позицията на платежоспособност на банковия сектор остава стабилна със съотношение на общия собствен капитал от над 14%.

И дори при неблагоприятен сценарий на стрес, се очаква коефициентът на съвкупна платежоспособност да остане над 11%.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !