Fibank премина успешно прегледа на качеството на активите и стрес теста

OFFNews
26 юли 2019 в 20:28 | 1503 |3

Fibank е преминала успешно прегледа на качеството на активите и стрес теста, съобщиха от банката. 

ЕЦБ назначи проверка на активите в шест български банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, ПИБ, ЦКБ и Инвестбанк, във връзка със заявката на България за влизане в предверието на еврозоната и за Банковия съюз на ЕС.

Оценката беше извършена от Ernst & Young, под ръководството на ЕЦБ, със съдействието на Банката.

Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес тестът представляват прилагане на теоретичен и консервативен (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.

Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 млрд. лв., е четвъртата по големина на активите банка в България и втора по размер на кредити към българския бизнес.

Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното съответствие с регулаторните изисквания. В AQR са включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл.

Първа инвестиционна банка отговаря на регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския регламент и на Съвета, съобщиха от банката.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, Банката би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро.

Към 30 юни 2019 г. Fibank е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер, както следва:

1) Печалба преди провизии от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.;
2) Провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г.;
3) Погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро.

Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки, увериха оттам.

Първа инвестиционна банка продължава да следва своята стратегия за подобряване на качеството на кредитния си портфейл и укрепване на капитала като основа за растеж.

Препоръчани материали
Jinx

Рейтинг : 1405

27.07 2019 в 07:40 3
+ 0
- 0
Е, имат някакъв дефицит, но поне имат готови мерки за противодействие. Тъпото е, че тези цифри ще станат храна за спекулации на шумни, но некомпетентни хора и ще се опитат да яхнат вълната за политически дивиденти.
Стефан

Рейтинг : 15247

26.07 2019 в 22:37 2
+ 0
- 0
Това е тъп коментар. И тъп пиар. Верно им ги е слаб рекламисто.
А останалите пет банки?
leomesi

Рейтинг : 1000

26.07 2019 в 21:26 1
+ 0
- 10
Значи всичко е наред и имаме зелена светлина за чакалнята. Това е хубава новина!