Правителството смени състава на Комисията по стокови борси и тържища

OFFNews
17 юни 2020 в 14:59 | 1559 |0

Правителството смени състава на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, след като мандатът на сегашната изтече през месец май.

Нов петгодишен мандат на председател получава Владимир Илиев, който заема поста от 2015 г., а преди това беше член на ДКСБТ.

Един от досегашните ѝ двама членове - Калин Стануков също запазва позицията си. Кристиан Петков е вторият нов член на комисията и той сменя досегашния Дарин Ангелов.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката. Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !