Рециклираме с 11% повече битови отпадъци, отколкото през 2014 г.

България трябва да достигне 65% през 2035 г.

Ирина Евгениева
26 ноември 2019 в 17:07 | 1938 |0

Българинът рециклира с 11% повече битови отпадъци през 2017 г. в сравнение с 2014 г. Общият процент през същата година е 37, а трябва да достигнем 65 на сто до 2035 г. Такива са изискванията на рамковата директива на ЕС към България.

Данните съобщи Стефан Александров, старши експерт в Министерството на околната среда и водите днес на конференция на тема "Управление на отпадъците и рециклиране".

Предвидено е процентът на рециклиране да се увеличава плавно, като до 2025 г. достигнем 55%, до 2030 г. - 60% и до 2035 г. покрием нормата от 65%, посочи Александров.

За същия период (2014-2017 г.) депонираните битови отпадъци са намалели с близо 7 на сто, добави Александров. Изискванията към депонирането у нас са то да се ограничи до 10% до 2030 г., а рециклирането на отпадъците от опаковки да достигне 70% към същата година. Според тях задължително трябва да въведем разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата (напр. батерии) до 2025 г. От 2023 г. трябва да започнем да събираме разделно биоотпадъци и текстилни отпадъци.

Националният план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. предвижда в изпълнение на изискванията да се вложат 1 311 622 596, включително изграждане на инсталации за компостиране и анаеробно разграждане, съдове за разделно събиране на биоотпадъци, транспортни средства за превоз на разделно събрани отпадъци, компостери за домашно компостиране, изграждане на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, закриване и рекултивация на стари депа за битови отпадъци с оползотворяване на депонираните отпадъци и др.

С финансиране от ЕС са предприети първите мащабни инвестиции за подобряване на цялостната ситуация с управление на отпадаците, увери Александров. 

Според Кристине Хорк от германското Министерство на икономиката и енергетиката страната ни е привлекателно място за германската индустрия както и за инвестиции в производствения сектор и услугите. Тя цитира и европейски доклад от 2017 г. ЕС, според който България е рециклирала 37% от битовите си отпадъци, и посочи, че е необходимо страната ни да положи още много усилия, за да достигне целта от 50% за 2020 г. Според доклада е необходимо да насочим усилия в заличаването на нелегалните сметища и изграждане на култура за разделно събиране.

Хорк оцени 2018 година като много успешна за България. "Българската икономиката продължава да се развива положително. БВП достигна до 55 млд. евро, нарасна с 3,3%. През 2019 г. Европейската комисия очаква икономическият ръст да достигне 3%", посочи тя и припомни данните за ръста на износа и вноса, като подчерта ролята на Германия в тях.

"Германо-българските икономически отношения са изключително интензивни от присъединяването на България в ЕС", каза Хорн и напомни, че Германия е най-важният търговски партньор на България, един от най-важните чуждестранни пазари за българските стоки и поставя рекорд на външно-търговския оборот през 2018 г. с 8,3 млд. евро в сравнение с предходната година.

"Рециклирането на отпадъците е проблем в развитите страни, свързан с лукса, в който си позволяваме да живеем днес. В не толкова развитите страни този проблем не е толкова актуален. .. Много е важно да се намали създаването на отпадъци. Отпадъците, които сме създали, могат да бъдат рециклирани, дори и само отделни компоненти биха могли да бъдат оползотворени", казва Хубертус Клинк, ръководител на икономическия отдел в посолство на република Германия в България.

В Германия се рециклират около 80% от метала и стъклото.

България пък може да се похвали с рециклирането на пластмаса и хартия - страната ни е втора в ЕС по този показател.

В нашето общество се "произвеждат" около 60 млн. тона боклук и би било много сложно да се оползолтворят всички тези количества, добави Клинк.

Инж. Станислав Николов от Асоциация на специалистите по управление на околната напомни какви са задълженията на кметовете на общините, сред които е да организират управлението на битовите и строителните отпадъци на територията на съответната община. Кметът трябва да осигури условията, при които всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лица, притежаващи документ за дейности за отпадъци, на които да е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

"Ние искаме да имаме чисти градове. Тези ресурси могат да бъдат използвани повторно дори като енергия", каза Вернер Бауер, WtERT Germany GmbH.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !