Топлофикация София: Ежедневно участваме на енергийната борса

OFFNews
01 април 2020 в 20:02 | 834 |0

Новото ръководство на „Топлофикация София“ ЕАД, още при встъпването си в длъжност в края на ноември 2019г., се ангажира с активизиране участието на дружеството на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ и в платформата за търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД. 

Това се казва в становище на „Топлофикация София“ ЕАД по предложените от групата съветници на „Демократична България“ в СОС „Мерки в помощ на софийската икономика“. 

От "Топлофикация София" уточняват: 

Първите ни сделки на БНЕБ бяха още в края на декември и в началото на януари. На 31 декември 2019г. за първи път самостоятелно, без посредник, продадохме 43 670 МВтч електрическа енергия и реализирахме 4,33 млн. лв. приход за дружеството. Няколко дни по-късно бяха закупени от свободния пазар 14 492 МВтч електрическа енергия за собствени производствени нужди. Към днешна дата „Топлофикация София“ ЕАД ежедневно участва на енергийната борса в най-прозрачните борсови сегменти като платформата „Ден напред“, където се реализират почти 100% от произведената електрическа енергия.

Веднага след получаването на необходимите разрешения и одобрения от СОС от 10 февруари 2020 г. „Топлофикация София“ ЕАД участва в платформата за търговия на Газов хъб „Балкан“ / газовата борса в България/. Както тогава отбелязахме, дружеството ще закупува количества природен газ в платформата, като ще ги увеличава постепенно до достигане на минимум 50% от ползваните обеми. На борсата можем да купуваме количества от различни доставчици и да се стремим към постигане на най-добрата за нас цена. Дружеството успя в много кратки срокове да получи по-добри търговски условия и цена достигаща до 23 % под цената на Булгаргаз, като и разсрочено плащане в рамките на 90 дни от деня на доставката. Излизането на газовата борса на най-големия консуматор на природен газ, какъвто е „Топлофикация София“ ЕАД допринесе и за значителното намаляване на неговата цена в България. В момента дружеството изчаква окончателното решение на КЕВР относно новата цена на Булгаргаз, както и изчистването на определени митнически формалности, за да може, връщайки се на пазара, да защити най-добре интересите на софиянци. Суаповите сделки са ненужни при наличието на Газов хъб „Балкан“.

По отношение допускането на повече участници в конкурса за балансираща група ще уточним, че „Топлофикация София“ ЕАД произвежда на годишна база между 850 и 900 000 МВтч електроенергия и реализира приход от продажбата ѝ в размер на около160 млн. лева. С оглед обезпечаване сигурността на дружеството при избора на балансираща група, тя следва да има гарантиран и солиден капацитет, изразен както в портфолиото на балансираните мощности, така и във финансов аспект. Предприетият в този случай от дружеството подход е да търси съизмерим с неговите възможности партньор.

„Топлофикация София“ ЕАД следи непрекъснато и прилага правилата за търговия с електроенергия, както и всички разпоредби на специалния Закон за енергетиката, които са публично достъпни. 

Действията, предприемани от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД до този момент, имат за цел финансово оздравяване на дружеството и направените до сега стъпки, постигнатите резултати доказват, че поетите ангажименти се изпълняват. По отношение на прозрачността, считаме, че участието на борсовия пазар е неопровержимо доказателство за наличието на такава във всяко действие.

Относно диверсификацията на парите на „Топлофикация София“ ЕАД, бихме искали да припомним, че съгласно разпореждане на принципала на дружеството не се допуска съхранението на средства на общинска компания преимуществено една банка. Към днешна дата ръководството на дружеството стриктно спазва това изискване и съхранява относително равномерно разпределено портфолио в 6 от най -добрите банки, доказали се в проведените неотдавна банкови стрестестове. /Булбанк, ДСК, Пощенска банка, Общинска банка, ПИБ,ЦКБ)

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !