Въглищната енергия ще продължи да играе важна роля за гарантиране сигурността на доставките

Надявам се, че България ще запази ТЕЦ-овете си, които отговарят на съвременните екологични стандарти, какъвто е и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, казва президентът на компанията Оливие Маркет

OFFNews
20 ноември 2019 в 07:27 | 1502 |0

- Господин Маркет, неотдавна се състоя годишната Бизнес закуска с българското правителството, организирана от Американската търговска камара, на която Вие сте президент. Какви са изводите след тази среща?

- Изключително доволни сме, че за втора поредна година американската бизнес общност имаше възможност да дискутира с българското правителство важни теми като инвестиции, стратегическо сътрудничество, икономика и иновации. Подобен формат е важен и полезен и за двете страни, тъй като позволява да се обсъдят широк набор от въпроси и да се даде и получи обратна връзка. Това е от първостепенно значение за американските компании, опериращи в България. Ние вярваме, че единствено и само заедно – бизнес и правителство, могат да гарантират сигурност в икономиката в името на благоденствието на цялата нация. Американската търговска камара винаги е готова да подпомага усилията на българските власти да подобри бизнес климата и да привлече в страната нови работодатели от чужбина. Както знаете, американските инвестиции в България с натрупване са 4,5 млрд. лева. Те са създали 22 600 работни места и се нареждат в Топ 6 по големина на чуждите инвестиции в България. Стокооборотът между двете страни е 2 млрд. лв., като българският износ на стоки е повече от вноса на американски.

- Какъв е делът на ръководената от Вас ЕЙ И ЕС България в тези инвестиции?

- ЕЙ И ЕС е най-големият инвеститор в българския енергиен сектор през последните близо 30 години. Вложихме в надеждна енергия над 3,2 млрд. лв., а платените данъци и осигуровки са над 703 млн. лв. „ЕЙ И ЕС България“ изгради и управлява най-новата и най-високотехнологичната въглищна централа в Югоизточна Европа - ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големия вятърен парк в България - ВяЕЦ „Св. Никола“. Нашата компания гарантира енергийната сигурност и е един от основните фактори за енергийната независимост, тъй като в работата си използваме само местен ресурс – вятър за ВяЕЦ „Свети Никола“ и лигнитни въглища, добивани в „ Мини Марица-изток“ за ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Годишно централата използва над 5 млн. тона въглища от комплекса.

- Колко работни места осигурява ЕЙ И ЕС България и кое е най-важното за компанията като работодател?

- ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява около 6% от инсталираната енергийна мощност на страната. Ние създаваме около 4500 пряко и косвено заети работни места. Освен нашите служители, ние осигуряваме заетост за много доставчици, партньори и фирми, с които работим, от региона и цялата страна. Благодарение на експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ се осигурява работа за около 2000 миньори в „Мини Марица Изток“, което е около 30% от всички работещи в държавното дружество. Що се отнася до ВяЕЦ „Св. Никола“, който е най-големият ветроенергиен парк в България, от 2009 г. насам са били създадени над 500 работни места по време на строителството и около 10 постоянни места за експлоатацията на парка.

Като компания, ЕЙ И ЕС и в частност ЕЙ И ЕС България се стреми да е лидер в предоставянето на устойчива енергия, като осигурява безопасни и надеждни енергийни решения и да прави това с грижа за местните общности и за околната среда..

- Напоследък все повече се говори за Корпоративна социална отговорност. Как ЕЙ И ЕС България разбира това понятие?

- В ЕЙ И ЕС се гордеем с това, че подобряваме живота в общностите, където работим. Фокусът ни на внимание е насочен в три области – образование, спорт и здравеопазване. От началото на своята дейност, ЕЙ И ЕС България е инвестирала над 14 милиона лева в различни програми за Корпоративна социална отговорност, свързани с тези три сфери. В района на Гълъбово осигуряваме гориво за отопление и покриваме разходите за храна на децата в училището в Обручище, правейки възможно те да посещават училище без да пътуват всеки ден до града. В Каварна, където е ветроенергийният ни парк, дарихме интерактивни дъски на всички училища в общината. Предоставяме средства и за спорт, като един от водещите проекти е обновяването на Младежкия център в Гълъбово, както и строежът на нов градски стадион. В Каварна ЕЙ И ЕС подпомага редица проекти за ремонт на детски площадки в самия град, както и в околните селища. В града подпомагаме и разходите по поддръжката на неврологичното отделение в болницата и ремонта на медицинския център. Помогнахме и за купуването на нова линейка за болницата в Гълъбово. Всичко това са примери за нашата социална ангажираност към районите, в които работим и където живеят нашите служители и техните семейства. Това ни носи допълнителна удовлетвореност, че имаме принос за подобряване на живота в тези райони.

- Фактите говорят, че компанията е двигател в местната и националната икономика. В Европа обаче тече дебат за закриване на въглищните централи по екологични съображения. Как виждате Вие бъдещето на ТЕЦ-овете?

- Да, такъв процес протича, а дебатът за безвъглеродната икономика става все по-интензивен. Не само в Европейския съюз, но и в целия свят се полагат усилия за нарастване на дела на енергията, произвеждана от възобновяеми източници. До 2030 г. ЕС си е заложил като цел да намали въглеродните емисии с 40% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на дела на ВЕИ и на енергийната ефективност 27%. При изпълнението на тези цели обаче не бива да бъдат пренебрегвани специфичните особености на всяка отделна държава-членка. Защото всяка от тях тръгва по пътя към реализирането на тези цели от различна стартова точка. В България въглищната енергия заема важно място и това трябва да се има предвид. 45% от електроенергията в България е произвеждана от фосилни горива. Имайки предвид този процент, е ясно, че колкото и да се увеличи делът на енергията от други източници, въглищната енергия ще продължи да играе критично важна роля в обозримо бъдеще за гарантиране сигурността на доставките. Разбира се, говорим за производство в ТЕЦ-ове с модерни технологии, които спазват високи стандарти за сигурност и опазване на околната среда, каквото е ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

Смятам, че в това отношение нашите възгледи са в унисон с тези на българското правителство. Това, което е наложително да се направи, е да се намери механизъм централи като ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, които отговарят на съвременните екологични стандарти, да продължат да доставят електроенергия, за да гарантират стабилността на електроенергийната система. Ние сме готови да участваме активно и да подпомагаме този процес с експертизата си. Надяваме се, че ще бъде отчетено значението на топлоелектроцентралите за енергийната сигурност на България.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !