Дават 227 хил. лева за стипендии на даровити деца и 432 хил. за спорт на студентите

OFFNews
17 юни 2020 в 14:24 | 855 |0

Още 227 870 лева отпуска правителството за изплащане на стипендиите за даровити деца по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Постановлението прие днес Министерският съвет.

Допълнителните трансфери за 2020 г. трябва да покрият разходите за стипендиите, отпуснати през 2019 г. и за стипендиите на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през първото тримесечие на 2020 година.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г.

С друго правителствено постановление от днес се осигуряват 432 183 лв. за спортно-състезателни дейности на студентите за 2020 г., от които за държавните висши училища, финансирани от МОН - 389 517 лв., а за частните - 42 666 лева.

Парите ще отидат за учебно-тренировъчната и спортно-състезателните дейности на студентите, както и за материално-техническото ѝ обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение. Осигуряват се ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища в размер на 3 лв. за студент.

С Постановлението държавата ще осигури средства на 33 държавни висши училища за 129 839 студенти и на 11 частни висши училища за 14 222 студенти. Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация за системни занимания с физически упражнения и спорт у младите хора.

Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно- тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото обезпечаване.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !