НСИ: Ще живеем средно 74.9 г. Най-дълго в столицата и Кърджали, най-кратко - във Враца и Сливен

OFFNews
13 май 2020 в 11:24 | 1960 |1

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години, като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) се увеличава с 0.1 година, съобщава Националният статистически институт.

България е страната с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз. С най-висока са Испания (83.5) и Италия (83.4 г.).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години.

За периода между 2009 и 2019 г. увеличението при мъжете е с 1.6 години, а при жените - с 1.4 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.0 години по-висока (75.8 години), отколкото на населението в селата (72.8 години). Спрямо 2009 г. за населението в градовете увеличението е с 1.9 години, а за нселата е с 0.6 години.

За навършилите 65 г. очакваната продължителност на живота е 16.2 години. За мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.9 години. За периодa 2009 - 2019 г. очакваната продължителност на живота на навършилите 65 г. се е увеличила с 1.0 година (0.6 за мъжете и 1.2 за жените).

Най-ниска е очакваната средна продължителност на живота в област Враца и Сливен - 72.8 г. Най-висока е в София (столица) и Кърджали - 76.7 г. В 8 от 28-те области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.9 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

Препоръчани материали
Стик

Рейтинг : 400

14.05 2020 в 19:22 1
+ 1
- 0
Проф. Мермерски: „Преди повече от 120 г. при 6 милиона население и нулево медицинско обслужване сме имали 2460 столетници. Сега официално имаме едва 171 столетници и живеем най-кратко в Европа - дори албанци, македонци, босненци живеят от 2 до 4 години по-дълго от нас“, 22.08.2019 г. - https://retro.bg/bilkarnitsa/strongprof-mermerski-plovdivskiyat-domat-pazi-ot-rakstrong_23824.html