Обединени чрез изкуство: Пътеводител на толерантността

ОFFNews | 13 юни 2019 в 14:14 | 501 |0

Първото издание на Пътеводителя за добри европейски практики, които целят положителна промяна и повишаване на толерантността към различни общности чрез изкуство, вече е факт. Изданието е заключителният етап от проекта „Обединени чрез изкуство“. Няколкомесечното проучване и изследване включва инициативи от България, Великобритания, Ирландия, Чехия, Гърция, Австрия, Швеция, Белгия, Италия и др.

По-рано тази година, двудневен форум събра представители на артистичната общност, които правят съществени опити за преодоляване на различни видове социално неравенство. Основни лектори на конференцията бяха Алексис Джонсън (Walk the Plank) и Мег Бадорек-Мишчук (Middle Child Theatre) от Великобритания, а сред петнадесетте български примера бяха: 

Снежина Петрова („Медея“), Християн Бакалов (PURE), Стефан А. Щерев (Квартално радио), Възкресия Вихърова (Премълчаното разказано), Fine Acts, Наталия Цекова, Ашод Дерандонян (Заслушай се), Васил Спасов (Театър „Цвете“), Малка Театрална Компания – Габрово, Мануела Саркисян (Джобни чародейства), Павилион 19, Деница Езекиева (Изкуство в контейнер), Елена Панайотова (Театрална академия за деца в риск, Широка лъка), Неда Соколовска (Vox Populi), Зравко Петров (Historical Routes Sofia).

Тази среща спомогна обмяната на опит, но също подчерта ясната необходимост от регулярен диалог за художествените практики, които включват работа с уязвими и маргинализирани общности.

Първото издание на Пътеводителя иска да представи, колкото може по-широко, полето на изкуства, които активно ангажират различни групи и допринасят за преодоляването на изолация, травми и социални стигми. Всички включени проекти са фокусирани върху т.нар. партисипативно изкуство. Редица изследвания демонстрират позитивните ефекти от тези практики, въвличащи хората от дадена общност като съавтори и съ-създатели на изкуство. Често положителното въздействие на изкуството е свързано с по-широка видимост на дадена уязвимата група и опит за повишаване на толерантността към представителите ѝ.

Пътеводителят включва мултижанрови и интердисциплинарни проекти от театъра, психодрамата, танца и различни движенчески практики, кукленото изкуство, цирка. Артистите, които създават тези произведения работят с деца в риск, възрастни хора, мигранти, малцинствени групи, хора в неравностойно положение и местни общности. Често резултатите от този тип артистична дейност са изключително трудни за предвиждане, именно заради процеса на съ-създаване с непрофесионални участници. Тази несигурност не влияе на позитивните ефекти. Смисълът от подобна интеракция в нехудожествена среда е точно в опита за интеграция, съпреживяване, опознаване, сближаване и по-добро разбиране.

Следващото издание на Пътеводителя за добри европейски практики би събрало още проекти и организации, би задълбочило изследването в анализ на различните артистични подходи, устойчивостта на инициативите, дългосрочните ефекти и пътищата за развитие. Подобна карта ще даде по-широка видимост и ще освети все повече добри примери, които спомагат повишаването на толерантността в обществото.

Проектът „Обединени чрез изкуство“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столичната община Програма „Европа“ 2019 от Фондация „Арт офис“, в партньорство с район „Възраждане“ – СО.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !