По-малко студенти по икономика, но с по-добро финансиране за университетите

OFFNews | 23 януари 2019 в 16:44 | 2215 |0

Държавата компенсира намалението на бройките за субсидиран прием в икономически специалности с по-голяма сума за годишна издръжка. Коефициентът, от който тя зависи, се увеличава от 1 на 1.15, реши днес Министерският съвет, който прие промени в Постановление №64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък а приоритетните професионални направления и на списък за защитените специалности.

Нормативът се увеличава за направленията "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм", където бройките бяха намалявани през последните няколко години. В "Икономика" например местата се свиха с 30%.

Направените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование. Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления произтича от възникващ към момента дисбаланс в държавното финансиране, пишат вносителите от Министерството на образованието.

С промени в друго постановление - №328/2015 г. - се усъвършенства механизмът за диференцирано финансиране на висшите училища, като се запазва концепцията за увеличаване на парите въз основа на комплексната оценка за качество и съответствие на образованието с потребностите на пазара на труда. През 2019 г. делът на финансирането по нея нараства на 55%, през 2020 г. се планира той да стане 60%.

Комплексната оценка за качеството на обучението се формира на базата на индикатори със съответна тежест, групирани по основни дейности в образованието като учебен процес, научни изследвания и реализация на пазара на труда.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !