При бягство от училище полицаи, социални и учители ще обикалят по домовете

OFFNews
26 юли 2019 в 16:11 | 6863 |1

Детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини от следващата година, съобщи Министерството на образованието, което внесе за обсъждане промени в работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Дейността им ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес.

Екипите по обхват включват представители на регионалните управления на образованието към МОН, съответната институция в предучилищното и училищното образование, от общината, от дирекция "Социално подпомагане", служители от областната дирекция или районното управление на МВР. В екипите ще могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата.

При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно, предвиждат промените.

Препоръчани материали
Кики

Рейтинг : 2249

26.07 2019 в 17:11 1
+ 1
- 0
Толкова ресурс и за какво - да се връчат дипломи на няколко цигани, добутани до 12 клас. Естествено, че няма да имаме качествени учители и полицаи, докато ги ангажират с функции извън техните компетенции.