С изпити по журналистика, теология, музика и изобразително изкуство продължава кандидатстудентската сесия в СУ

OFFNews
22 юни 2019 в 08:42 | 837 |0

С устни изпити по журналистика и по теология, със събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и с изпит по музикален инструмент или пеене продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет.

Устният изпит по журналистика започва в 9.00ч. и се провежда под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и съпоставимост на знанията на кандидатите се задават едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми. Предмет на оценка са: обща култура и осведоменост по актуални събития; комуникативни умения; информираност и мотивация за професията. Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от среден.

Конкурсният изпит за специалност „Изобразително изкуство“ започва в 9.00 ч. и се провежда под формата на събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадена творба.

В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът представя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи. Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Устният изпит по теология започва в 10.00 ч. и се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература. Критерии за оценяване са степента на познаване на проблематиката; умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос; участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Кандидатите за специалност „Музика“ полагат изпит по музикален инструмент или пеене с начален час 14.00 ч. Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент, могат да ползват всички видове инструменти, използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър; кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно), трябва да осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !