Сменят трудовите книжки на всички работещи в България

Александра Маркарян
25 септември 2019 в 11:32 | 10482 |2

Трудовите книжки на всички работещи в България да бъдат сменени, предвижда проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж на Министерския съвет, внесен за 30-дневно обществено обсъждане от социалния министър Бисер Петков.

След приемането му ще бъде отменена сегашната наредба. Новата ще влезе в сила на 1 юни 2020 г. От 2020 г. по новия образец ще се издават книжките на постъпващите за първи път на работа, както и на загубилите документа. Крайният срок за подмяната на останалите е юни 2025 г.

Промяната засяга малко над 230 000 работодатели и 2 192 045 работещи, става ясно от документацията към проекта.

Причината за инициативата е наложителна промяна в съдържанието на документа, съгласно изискванията на промененото ни трудово законодателство. Сегашният образец е от 1996 г. В новия ще бъде вписвана допълнителна информация, за която в сегашните книжки от 1996 г. не са предвидени полета. Други реквизити ще бъдат прецезирани.

В мотивите си министърът изброява някои от проблемите, свързани със сегашните книжки:

"Констатирани са и проблеми, свързани с вписвания в трудовата книжка, като например: на данни за трудовия стаж при прекратяване на трудовото правоотношение; на данни при издаване на трудова книжка, когато са изчерпани страниците за вписвания в трудова книжка, издадена от предишен работодател; на данни при настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с трудовото правоотношение на работника или служителя и други.

Съществен проблем е и липсата на регламентация относно вписването на датата на предаването на трудовата книжка от и на работника или служителя, когато трудовата книжка не е издадена от работодателя, страна по трудовия договор.

Освен това се констатира, че в действащата наредба липсва регламентация за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекция по труда, в случаите, когато работодателят преустанови дейността си. Липсва уредба и на процедурата за вписване в трудовата книжка на трудов стаж, установен по съдебен ред".

Настоящите сини книжки ще бъдат заменени документи в цвят бордо на кориците, във формат 12х17 см, ще съдържат 32 бели страници. На лицевата и на задната страна на корицата ще пише "Република България" и "Трудова книжка".

Въвежда се вписване на код по НКПД, категория труд и др., както и изискване за поставяне на щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, чрез който да се осигурява информация за датите на постъпване на работа, на прекратяване на трудовото правоотношение, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на трудовия стаж.

Към момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия, посочва министър Петков в мотивите си.

Поставянето на този щемпел вече ще е задължително.

Отпада изискването работодателят да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки, като се предлага този дневник да се замени с регистър на трудовите книжки, в който се съдържа точна информация за предаването на трудовата книжка от и на работника или служителя, независимо от кого е издадена тя.

Регламентира се процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекцията по труда в случаите, когато работодателят преустанови дейността. Регламентира се и процедура за вписване в трудовата книжка на трудов стаж, установен по съдебен ред. 

Премахва се изричната регламентация за признаване на трудов стаж при надомно трудово правоотношение с оглед на обстоятелството, че от 2011 г. в Кодекса на труда изрично е регламентиран трудовият договор за извършване на надомна работа и изискванията към работното време.

При изчерпване на наличните полета за вписване на данни в новата трудова книжка работодателят ще е длъжен да издаде продължение на трудовата книжка. Негова ще е и финансовата тежест за преиздаването на книжките по новия образец на останалите служители, с изключение на тези, при които то се налага поради изгубването им от съответния работещ.

Препоръчани материали
AnderXale

Рейтинг : 944

25.09 2019 в 12:42 2
+ 1
- 0
Пълна глупост. Целта е да се съберат допълнителни средства за бонуси на бюрократите!
Комита

Рейтинг : 699

25.09 2019 в 12:26 1
+ 2
- 0
Тоя дизайн го е пра́вила некоя стажантка на Word