Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца във Видин

OFFNews
04 декември 2019 в 15:11 | 813 |0

Правителството взе решение от 1 януари 2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - Видин, като на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Необходимостта от закриването на дома е прогресивното намаляване на броя на децата поради провежданата активната политика за деинституционализация.

При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Видин са отглеждани 71 деца, а към средата на 2019 г. е останало само 1 дете, за което през месец юли е осигурена семейна среда и също е изведено от дома.

Към 31 юли 2019 г. в ДМСГД - Видин няма настанени деца и няма да бъдат настанявани, защото съгласно приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги всички ДМСГД трябва да бъдат закрити най-късно до 31 декември 2020 г.

В резултат от изпълнението на изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб се показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. Поради тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Видин.

С помощта на този комплекс ще се помогне на 471 деца до 16 годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане, като част от тези деца до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в ДМСГД-Видин.

За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !