Прокуратурата нареди проверка на вилата на Васил Божков на Витоша

OFFNews
23 юни 2020 в 10:52 | 3617 |0

Върховната административна прокуратура сезира началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“. Резиденцията на бившия Първи Тодор Живков и сегашна собственост на обвиняемия бизнесмен Васил Божков се намира в природен парк „Витоша“.

Тя ще бъде проверена дали са спазени всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите нормативни актове по устройство на територията.

Предвид правомощията на прокуратурата да следи за спазване на законността, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове (чл. 127 т. 5 от Конституцията) ВАП е образувала преписка, след като от Специализираната прокуратура (СП) е изпратено писмо, че по време на разследване е установено ненужно преустройство на вила „Аглика“.

ВАП възлага на ДНСК да провери поотделно и комплексно строителния процес по евентуално извършвани преустройства. Трябва да се проведат огледи на място, като се изискат и всички данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове.

По време на проверката е необходимо да се проследи целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж (ако има такова) с изискванията на нормативните актове, както и допуснати ли са нарушения.

В случай, че при проверките са констатирани данни за престъпления от общ характер трябва да се предприемат действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай трябва да се уведоми ВАП.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !