ВАП разпрореди на ДНСК проверка на строежа на Алепу

OFFNews
05 юни 2020 в 12:01 | 1289 |2

Върховна административна прокуратура (ВАП) възложи на началника на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) да направи незабавна проверка на законността на строеж „Алепу вилидж“ в община Созопол. 

ВАП е образувала преписка въз основа на информация в медиите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Върховните магистрати работят заедно с Окръжната прокуратура – Бургас. Установено до момента е, че брегоукрепителното съоръжение по-скоро прилича на сграда - споменават се асансьорна клетка и стълбище, което поставя въпроси за съответствие на изграденото с разрешението за строеж.

Проверката е от компетентността на ДНСК и следва да се установи на място и по документи дали се спазват всички нормативни изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), подзаконовите нормативни актове по прилагането им, както и другите нормативни актове, свързани със строителство в защитени зони. Трябва да се провери поотделно и комплексно целият инвестиционен и строителен процес, да се проведат огледи на място, като се изискат всички данни.

ВАП настоява да получи резултатите от проверката максимално бързо с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица.

Препоръчани материали
Ивчо Енчев

Рейтинг : 3012

05.06 2020 в 13:31 2
+ 0
- 0
Произнесе се. Сега просто ги уведомяват, че някой ще трябва да върне едни пари. :)
zuljin

Рейтинг : 5680

05.06 2020 в 13:27 1
+ 0
- 0
ДНСК нали вече се произнесе, че са съучастници?!?