'Александровска': Ремонтните дейности са стартирани, уточняват се параметрите на КТД

От ръководството на болницата излязоха с позиция по повод намеренията за обявяване на гладна стачка от представители на синдикат "Защита""

OFFNews
05 декември 2019 в 15:45 | 695 |0

Ремонтните дейности на клиники в УМБАЛ "Александровска" са стартирани, прецизират се текстовете в Колективния трудов договор - това гласи официалната позиция на лечебното заведение по повод твърденията на НС "Защита", секция "Здравеопазване" за забавяне във финансирането от Министерството на здравеопазването и подписването на Колективен трудов договор (КТД).

Припомняме, че днес изтича срокът, който поставиха представителите на синдиката в лечебното заведение за започване на незабавни ремонтни дейности и подписване на КТД. Протестиращите обявиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, ще започнат гладна стачка. 

По повод на твърденията за забавените/липсващи „траншове на средства от страна на Министерство на здравеопазването“ от лечебното заведение уточняват, че програмата за необходимите ремонтни дейности на част от клиниките на Александровска болница е депозирана в Министерство на здравеопазването на 9.09.2019 г. след посещението на заместник-министър Ж. Начева.

След проведените срещи с ръководството на Министерството на 17.09.2019 г. е получен отговор за отпуснати средства в размер на 300 000 лв. за пребазиране на Клиниката по алергология в сградата на Клиниката по кожни и венерически болести. Проведена е процедура за избор на изпълнител, подписан е договор за избор на изпълнител. В момента вече тече ремонт в условията на работеща болница на помещенията, отредени за Клиниката по алергология.

Осигурени са средствата за ремонт на Клиниката по хематология в размер на 1 020 000 лв. В момента се подготвя документацията за обявяване на процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществени поръчки. Ремонтните дейности ще започнат веднага след избор на изпълнител.

Предстои получаване на информация за средствата за ремонт на клиниките по Ендокринология и по Пропедевтика на вътрешните болести.

"Видно от фактите, твърденията за „забавяне“, „лъжи“ и „неизпълнени обещания“ са безпочвени и не отговарят на истината. На практика средствата за първите ремонти са осигурени, а дейностите са в процес на изпълнение – при стриктно спазване на законовите норми – както на Закона за обществените поръчки, така и на останалите нормативни документи, свързани със строителството и ремонта на болнични помещения", се казва в позицията.

Във връзка с твърденията за „разтакаване" и "неподписване" на Колективния трудов договор от ръководството на болницата припомнят, че преговорите за нов Колективен договор са стартирали в началото на годината със заповед на изпълнителния директор. Целта е постигането на договорености за нов КТД, тъй като предходният изтича на 1.10.2019 г.

В преговорите от страна на синдикатите вземат участие представителите на двата синдиката, подписали Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ на национално ниво - КНСБ и КТ „Подкрепа“. Въпреки че не са страна по Националния КТД, представителите на НС „Защита“ в Александровска болница също са поканени за водене на преговорите на местно ниво.

В рамките на преговорите страните са постигнати договорености, както за социалните придобивки на служителите, така и за увеличение на работните заплати на всички служители на лечебното заведение.

След приключването на преговорите, проектът на нов Колективен трудов договор е представен на заседание на Съвета на директорите, като е взето решение той да бъде изпратен за съгласуване на Министерство на здравеопазването според изискванията Наредба 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

На 6.11.2019 г. проектът на КТД е представен на министъра на здравеопазването за съгласуване, а на 21.11.2019 г. е получен отговор от страна на МЗ, в който се препоръчва да бъдат прецизирани част от текстовете, които касаят социалните придобивки, разписани в проекта. Друга препоръка е да се уточнят прогнозните финансови параметри на болницата за 2020 г., както и действията, които ще бъдат предприети за стабилизиране на финансовото й състояние.

От болницата обясняват, че в изпълнение на тези препоръки в момента се правят предварителни разчети на база прогнозни обеми на приходи от НЗОК, без обаче да са ясни параметрите за повишените стойности на клиничните пътеки и процедури, които ще залегнат в новия Национален рамков договор.

Обмислят се и други мерки, които да позволят стабилизиране на финансовото състояние на болницата, и изпълнение на заложеното в проекта на КДТ повишаване на работните заплати, като подписването на КТД е предвидено за 13.12.2019 г.

Проектът на КТД за 2019–2021 предвижда запазване на постигнатото в сферата на социалните придобивки, както и увеличение на размера на трудовото възнаграждение. Без гарантиране на стабилни и достатъчни приходи, които да позволят реализиране на договореностите обаче, няма да бъде възможно изпълнение на тези ангажименти. В този смисъл УМБАЛ „Александровска“ ЕАД ще изпълни препоръките на Министерство на здравеопазването за уточняване на прогнозните приходи от страна на НЗОК, съобщават в позицията си от лечебното заведение.

Междувременно председателят на синдикалната организация "Защита" д-р Андрей Коцев обяви, че започва безсрочна гладна стачка до изпълнение на исканията за ремонт и за незабавно подписване на Колективния трудов договор.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !