Как да преборим политическата корупция

Калин Манолов
28 март 2015 в 15:26 | 3537 |4
Как да преборим политическата корупция
Как да преборим политическата корупция

По всичко личи, че заедно с местните избори през есента ще има референдум за изборните правила. Президентът ще внесе своето официално предложение пред парламента април или май, изборите ще са вероятно в края на октомври. Въпросите, на които държавният глава ще предложи да отговорим, ще са същите като миналогодишните: съгласни ли сме да бъде въведен мажоритарен елемент в избирателната система и да бъде въведено електронно и задължително гласуване. Отговорът и на трите въпроса ще бъде положителен. Следващите избори за парламент и местна власт ще се проведат по козметично променени правила.

Това обаче няма да реши проблема с купуването на гласове и несъразмерно високото представяне във властта на ДПС. Защото партиите, които ще участват в изборите, ще са същите. И както ДПС, така и всички останали, пак ще се финансират от свои обръчи от фирми, на които ще се отплащат чрез ресурсите на държавата, когато влязат във властта. Което значи, че ще имат пари да купуват гласове. Едва ли с парите от партийната субсидия, колкото и безсрамно висока да е тя. Гласовете се купуват кеш, с недекларирани пред Сметната палата приходи от контрабанда, проституция, наркотрафик, рекет. Точно този паричен поток към партиите трябва да спрем. Това може да се случи с малка елегантна поправка в два члена на Закона за политическите партии, които ще позволят на държавата да погледне на партиите като търговски дружества, каквито те де факто са.

Според сега действащия Закон за политическите партии Националната агенция по приходите има право да ревизира както партиите, получаващи държавна субсидия, така и тези, които не са подали в срок отчетите си пред Сметната палата. Целта на тези ревизии е да определи основата за облагане с данъци. Досега НАП е използвала това правомощие съвсем формално, „по документи”. Но при нелегалното партийно финансиране документи няма. Тогава размерът на приходите и разходите трябва да се установява по преценка на органа по приходите, а именно НАП. Агенцията има големи правомощия, които са абсолютно необходими за извършване на ефективна проверка - може да съставя протоколи, които имат доказателствена сила, ако партиите не са дали писмени обяснения за подозрителна транзакция, може да поръчва експертизи, може да прави насрещни проверки, може да изисква разкриване на служебна, банкова и застрахователна тайна, претърсване, опис и изземване на ценни книжа, вещи и документи; може дори да иска съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи. НАП има право да наднича в партийни каси не само ако партията не подаде декларация пред Сметната палата, но и ако са налице данни за укрити приходи или доходи, както и ако получените приходи/доходи не съответстват на декларираното имуществено и финансово състояние. Досега тези хипотези от Данъчно-процесуалния кодекс се прилагаха само спрямо неудобни или наклеветени от конкуренцията фирми и бизнесмени. Няма юридическа пречка посочените и други подобни хипотези да се отнесат с много по-голямо основание и към политическите партии!

Партийните ревизии ще имат за цел да установят както неотчетени, така и превишаващи установените приходи на партията разходи. Според юристи съществуващият модел на извършването на тези ревизии може да бъде запазен, като само се адаптират обстоятелствата, предвидени в чл. 122 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към спецификата на политическите партии като субект, който по принцип не извършва стопанска дейност и не винаги има съществени данъчни задължения. При констатирани от страна на Сметната палата нарушения при извършен от нея одит, както и в случаите, когато не са представени в срок финансовите отчети на политическите партии, тази ревизия трябва да стане задължителна. За да се гарантира обаче и общия контрол върху всички партии, прокуратурата трябва да има възможността да възлага на органите на приходите такава ревизия.

Само така ще бъде създаден фунциониращ механизъм за контрол върху имуществото и средствата на политическите партии, и ще бъде гарантирана честност и равнопоставеност на политическия процес. А ако това все пак някоя партия се изкуши да наруши новите правила, трябва да бъде наказана или с отнемане правото на субсидия, или с отнемане на правото на участие в следващите избори! При рецидив – и с двете!

Такова наказание изисква укриването на приходите от страна на политическа партия да се установява от независим съдебен орган. И по сега действащия Закон за политическите партии това е Софийския градски съд, така че този въпрос е предварително решен. Производството ще започва по иск на прокурора, който е задължен императивно в 7-дневен срок от получаването на ревизионния акт да предяви иска пред съда. Решението на Софийски градски съд ще подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. По този начин ще се гарантира безпристрастност, независимост и равна защита на страните в процеса.

А ако на някого е нужно европейско алиби – в някои страни от Европейския съюз има подобни практики. Но дори и да няма, или да не са толкова радикални, защо поне веднъж да бъдем новатори в борбата с политическата корупция? Ще ни похвалят на 28 езика, а политиците ще знаят поне един от тях.

Препоръчани материали
БирникЪ 31.03 2015 в 09:46 4
+ 3
- 6
Тоя кретен откъде го изкопахте, бе ? Неолибераст от "Бъргария он еър" ?
Неграмотник, вземи прочети Закона за НАП и се запознай с предмета и на дейност за да не пишеш глупости !
Jony 29.03 2015 в 08:57 3
+ 7
- 5
Чудесен текст. Трябва борба да се приложи. ГЕРБ, къде сте?
Арх. 29.03 2015 в 07:41 2
+ 6
- 3
Щото... То ефективни начини има много, ама "ВОЛЯ" НЯМА!
Име 28.03 2015 в 20:33 1
+ 15
- 3
"Как да преборим политическата корупция"

като ги натикат където им е мястото, в ЗАТВОРА