Върбица не е на воден режим заради отказано финансиране: позицията на МРРБ по кризата в шуменската община

Александра Маркарян
01 февруари 2020 в 08:00 | 2271 |0

Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е отказвало финансиране за водопровод на община Върбица - нещо повече, още след първото постъпило в МРРБ искане от общината за финансиране на обекта "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м. "Рибника" до с. Тушовица" то е включено в базата данни.

Това посочват от министерството в отговор на запитване от OFFNews във връзка с информацията от кметството, цитирана от БНР, че шуменската община от няколко дни е на воден режим, че половината вода изтича от стария водопровод и че въпреки проект на общината от МРРБ за изграждането на нов водопровод от няколко години отказвали финансиране

Ето какво разясняват още от МРРБ за OFFNews:

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е отказвало финансирането на обект „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м. „Рибника“ до с. Тушовица“. Нещо повече – още след първото постъпило в МРРБ искане от община Върбица за финансиране на обекта, от 19.06.2017 г., то е включено в базата данни. В това писмо на общината се посочва, че предстои изготвянето на технически проект и впоследствие - издаването на разрешение за строеж. Посочени са и определените стойности: за проектиране – 40 500,00 лв. без ДДС, и за строително-монтажни работи – 2 000 000, лв. без ДДС.

Едва на 22.02.2018 г. община Върбица изпраща до МРРБ следващо писмо, в което се посочва, че общината е възложила проектирането и необходимите им средства са в размер на 1 602 898,63 с ДДС.

С друго свое писмо, от 26.07.2018 г. община Върбица иска връщането на оригинала на проекта за проучване на други източници на финансиране.

С писмо от 15.08.2018 г. МРРБ изпраща техническия проект на общината.

Една година по-късно, с писмо от 12.08.2019 г. отново внасят проекта, с приложено и разрешение за строеж, като към този момент необходимите им средства са определени на 2 514 964,70 лв. с ДДС.

В отговор, с писмо от 16.09.2019 г. МРРБ отново информира общината, че обектът вече е включен в базата данни, но е необходимо да се предостави допълнителна информация относно възможностите за етапното му изграждане и средствата, необходими за всеки етап. Предвид предоставянето на разрешение за строеж техническият проект е върнат на общината.

В последното писмо от 15.11.2019 г. община Върбица излага спешната нужда от финансиране предвид честите аварии, като посочва исканото финансиране в размер на 2 514 964,70 лв. с ДДС, но не посочва възможностите за етапно изпълнение на проекта.

Няма коментари към тази новина !