Очакват се наводнения на 20 май

OFFNews
19 май 2020 в 12:00 | 3065 |0

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров басейновите дирекции на източнобеломоски, западнобеломорски и дунавски райони изпратиха предупреждение до областните управители и кметовете на населени места заради очаквани интензивни валежи от 20 май.

Според прогнозата на метеоролозите на БАН има опасност от поройни наводнения във вечерните часове на 20.05 и през нощта на 20.05 срещу 21.05 във водосбора на р. Струма (горните части от водосбора по основната река и в притоците ѝ р. Конска, р. Светля, р.Соволянска Бистрица, р. Новоселска, р. Гращица, р. Елешница и р. Лява река), както и във водосбора на р. Височка, р. Цибрица, горните части от водосбора на р. Огоста (над Язовир Огоста), средните части от водосбора на р. Искър и притоците ѝ р. Блато и р. Искрецка.

В писмата на министъра се предупреждава за предприемане на спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите. Кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !