АПИ плаща 40 млн. лева за археологически проучвания

OFFNews
28 януари 2020 в 14:15 | 854 |0

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще даде 40 милиона лева за археологически проучвания по трасетата на пътните обекти.

АПИ публикува документацията за откритата процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ и обясни, че при изпълнението на големи проекти е възложител както на дейностите по изграждане на съответния обект, така и на археологическите проучвания.

Индикативната стойност на поръчката е 40 млн. лева без ДДС и е за срок от 4 години, считано от датата на сключване на рамковото споразумение.

Видовете дейности, описани в документацията за обществената поръчка, са: издирване на археологически обекти; предварително и пълно археологическо проучване; наблюдение по време на строителството.

Изпълнителят трябва да е културна или научна организация, съгласно наредбата за извършване на теренни археологически проучвания – става ясно от документацията. От него ще се изисква през последните 3 приключили финансови години да е реализирал оборот не по-малък от 1- млн. лева без ДДС. В офертите си кандидатите трябва да посочат подизпълнителите си, ако възнамеряват да използват такива.

Обществената поръчка ще спечели предложилият най-ниска цена.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !